פורום בוחרים בחיים

פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות פועל למען שיפור ההרתעה מול הטרור, באמצעות מחקר, ליווי משפטי, פעילות ציבורית ותקשורתית, פעילות שוטפת מול מחוקקים ובעלי תפקידים ועוד.

בפורום חברות מאות משפחות של נרצחים מהטרור נגד העם היהודי ומדינת ישראל. כל תרומה לפורום תשמש לחיזוק ההרתעה מול הטרור ומניעת הפיגוע הבא.