ביטול עסקה\ תרומה:

ניתן לבטל תשלומים/ תרומות בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות אל בית העסק בכתב
עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה.
במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע"י בית העסק, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.
בית העסק פועל בכפוף למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א .1981

פרטיות:

פרטי המשלם/ תורם ופרטי האשראי, נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI ולעולם
לא יועברו לצד ג'.

אחריות:

בית העסק והנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.
בית העסק מתחייב לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
בית העסק אינו אחראי לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינו בשליטתו.
בית העסק יעביר קבלה / חשבונית לאחר התשלום ע"פ הוראות מס הכנסה.